Waarom partner worden

CRAFT ziet de toetreding van professionals en bedrijven uit de branche als een kans voor de vereniging en haar leden. CRAFT heeft hiertoe het geassocieerd lidmaatschap ingevoerd.

  • Factsheet Geassocieerd lidmaatschap (Nederlands)
  • Factsheet Associate membership (English)

Geassocieerd lidmaatschap

Door toeleveranciers en andere bedrijven uit de branche aan de vereniging te binden wordt nieuwe kennis ingebracht en kunnen activiteiten worden ontwikkeld. Zo ontstaat er een betere aansluiting tussen vraag uit de branche en aanbod uit de markt.

Voor toeleveranciers biedt het geassocieerd lidmaatschap een gelegenheid om toegang te krijgen tot de doelgroep. Het geassocieerd lidmaatschap biedt bedrijven de volgende mogelijkheden.

  • Opname in de partnerlijst met contactgegevens en informatie over uw bedrijf;
  • Het voeren van het speciale “CRAFT Partner” logo;
  • Het door één contactpersoon (tegen ledenvoorwaarden) deelnemen aan bijeenkomsten van CRAFT en toegang tot het openbare deel van ledenvergaderingen;
  • Mogelijkheid om ledenvoordeel te communiceren op de website van CRAFT;
  • Ontvangen van relevante marktinformatie;
  • Versterken van de inhoudelijke betrokkenheid door deelname aan commissies en werkgroepen;
  • Publiceren van eigen (informatieve) bijeenkomsten op de website van CRAFT;
  • Mogelijkheid om tegen een financiële vergoeding producten of diensten onder de aandacht van leden te brengen – zie de sectie Adverteren.

De contributie voor het het geassocieerd lidmaatschap bedraagt € 550 per jaar (excl. BTW). Het bestuur beslist over het toelaten van geassocieerde leden.

Adverteren

CRAFT biedt exclusief aan haar partners de kans om hun product of dienst onder de aandacht van onze leden te brengen. Doe een aanvraag via dit formulier of neem contact op met CRAFT.

ADVERTEREN KENMERKEN PRIJS
Logo op de homepage van CRAFT Logo is drie maanden zichtbaar op de homepage van CRAFT. € 250
Publiceren van een bericht op de website Aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan frequentie (maximaal 1 commercieel bericht per week op de website) en relevantie voor de achterban. € 350
Versturen van een mailing naar de leden Aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan frequentie (maximaal 1 commerciële mailing per kwartaal) en relevantie voor de achterban. € 550

Prijzen zijn exclusief BTW.