Waarom lid worden

Nog geen lid van CRAFT, maar wel een onafhankelijke brouwerij? Lees verder voor de tien voordelen van ons lidmaatschap en vul dit formulier in om je brouwerij direct aan te melden als lid. De criteria voor het CRAFT lidmaatschap lees je hier.

Tien voordelen van een CRAFT lidmaatschap

CRAFT promoot en behartigt de belangen van haar leden, en daarmee indirect de branche van bierbrouwerijen, richting markt, media en politiek. CRAFT biedt leden exclusieve mogelijkheden om hun netwerk te vergroten, kennis en ervaringen met anderen te delen en daar hun voordeel mee te doen.

Hieronder de tien redenen waarom een lidmaatschap van CRAFT loont!

En als je na het lezen van deze voordelen nog niet bent overtuigd: CRAFT leden krijgen twee gratis toegangskaarten voor de jaarlijkse Dutch CRAFT Beer Conference. Die vertegenwoordigen een waarde van €235 per stuk.

1. Promotie

Met diverse promotionele activiteiten wil CRAFT de Nederlandse consument attent maken op de aanwezigheid van de vele bierbrouwerijen in ons land en de verscheidenheid aan bieren die zij brouwen. CRAFT biedt unieke mogelijkheden om de brouwerijen van onze leden onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Voor de media is CRAFT de ingang voor informatie over de branche van kleine bierbrouwerijen. Je lift als lid mee op landelijke en regionale media aandacht en diverse promotie- en publicatie-activiteiten vanuit de vereniging.

2. Exclusieve toegang tot een bron aan kennis en informatie

CRAFT beschikt over een besloten ledendeel welke exclusief toegankelijk is voor leden. Leden vinden hier een kennisbank vol met relevante informatie en documenten. CRAFT is ook houder van enkele relevante documenten zoals de hygiënecode voor kleine brouwerijen die zij exclusief aan leden beschikbaar stelt. In het besloten ledendeel zijn ook antwoorden te vinden op veelgestelde vragen en leg je in een handomdraai contact met die ene collega-brouwer waarnaar je op zoek bent. Maar ook via de leden-nieuwsbrief verspreiden we interessante informatie.

3. Juridische helpdesk

Leden van CRAFT kunnen gebruikmaken van onze eigen juridische helpdesk. Leden ontvangen onbeperkt eerstelijns juridisch advies per e-mail. Relevante vragen en antwoorden die voortkomen uit de eerstelijns advisering worden (geanonimiseerd) opgenomen in de FAQ lijst in het besloten ledendeel. Hiermee zorgen we ervoor dat ook andere leden kunnen profiteren van de kennis die wordt opgedaan.

4. Bezoek CRAFT bijeenkomsten gratis of tegen gereduceerd tarief

CRAFT zet zich in voor kennisdeling en netwerken. Om dit te onderstrepen organiseert CRAFT uiteenlopende bijeenkomsten waaronder het jaarlijkse Dutch CRAFT Beer conference. Leden van CRAFT kunnen deze activiteiten (met meerdere medewerkers) gratis of tegen gereduceerd tarief bezoeken.

5. Onderzoeks- en benchmarkcijfers

CRAFT publiceert jaarlijkse de CRAFT-index met als doel inzicht te geven hoe CRAFT brouwerijen zich verhouden ten opzichte van andere brouwerijen in de Nederlandse biermarkt. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke professionele instelling uitgevoerd.

6. Gedragscode

In onze branche hebben we elke dag te maken met een veelheid aan regels, wetten en voorschriften waaraan we ons moeten houden. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat deze niet alle mogelijke gedragssituaties kunnen afdekken. Daarom wil CRAFT als extra ondersteuning een gedragscode ontwikkelen, gebaseerd op onze waarden, waarmee we invulling geven aan waar CRAFT voor staat. Hierbij zijn we ons ervan bewust dat een gedragscode niet alle mogelijke gedragssituaties kunnen afdekken. Het lidmaatschap van CRAFT en het committeren aan de gedragscode moet wel gaan fungeren als een belangrijk label waarmee leden zich kunnen onderscheiden van niet-leden in de markt.

7. Landelijke en regionale netwerkcontacten

Doe ervaring en kennis op via een groot netwerk van collega-brouwers. Zowel online als tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten heb je de kans om collega’s en leveranciers te ontmoeten.

8. Collectieve Inkoop

CRAFT gaat namens haar leden voor verschillende producten en diensten de markt op teneinde gunstige inkoopcondities te verkrijgen. Onze leden kunnen zich zodoende richten op waar ze goed het brouwen van bier en profiteren gelijk van kortingen op inkoopkosten.

9. Behartigen van collectieve belangen

CRAFT zet zich als brancheorganisatie in voor de collectieve belangen van onze leden en voert op die terreinen actie waarop collectieve belangenbehartiging geboden is: warenwetgeving en bierverordeningen, drank- en horecawetgeving, accijnswetgeving, statiegeldproblematiek, voedselveiligheid, milieu- en verpakkingsproblematiek. Hierin trekken we waar nodig samen op met Nederlandse Brouwers.

10. Financieel voordeel

Omdat we met veel leden zijn en dicht op de doelgroep staan, bieden leveranciers leden van CRAFT vaak korting aan.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de jaarproductie van de brouwerij.

NIVEAU PRODUCTIEVOLUME CONTRIBUTIE (EXCL. BTW)
1 t/m 49 hectoliter € 275
2 50 t/m 249 hectoliter € 350
3 250 t/m 499 hectoliter € 450
4 500 t/m 999 hectoliter € 550
5 1.000 t/m 2.499 hectoliter € 700
6 2.500 t/m 4.999 hectoliter € 850
7 5.000 t/m 9.999 hectoliter € 1.000
8 10.000 t/m 24.999 hectoliter € 1.250
9 25.000 hectoliter of meer € 1.500

Voor de vaststelling van de contributie dient, overeenkomstig het besluit van de ALV, ieder lid jaarlijks het aantal geproduceerde hectoliters aan het secretariaat van CRAFT door te geven van het voorgaande kalenderjaar.

Indien er een lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten wordt er een kwartaalkorting toegekend die in het laatste kwartaal oploopt tot 75%.

Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te gebeuren, om het lidmaatschap m.i.v. 1 januari van het volgende kalenderjaar te beëindigen.