Voorjaarsvergadering | 18 juni 2020

Algemene ledenvergadering

Anticiperend op de noodwet waar de Ministerraad 3. april jl. mee heeft ingestemd organiseert CRAFT haar voorjaarsvergadering op donderdag 18 juni (19.00-20.30 uur) volledig digitaal. De noodwet maakt het mogelijk om een volledig virtuele algemene ledenvergadering te houden, ook als de statuten dit niet faciliteren.

Samengevat bevat dit voorstel voor de noodwet het volgende:

Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:

  1. de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
  2. de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;

De noodwet is tijdelijk, en beoogt de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, te bestrijken.

Stukken
De vergaderstukken kunnen in aanloop naar de vergadering hieronder worden gedownload en zijn ook te vinden in de bibliotheek van CRAFT.

Aanmelden 

De Algemene ledenvergadering is een besloten bijeenkomst waar alleen leden zich voor kunnen aanmelden. Leden die zich hebben aangemeld ontvangen in aanloop naar de vergadering een instructie en een link waarmee zij kunnen deelnemen aan de vergadering.

De vergadering vindt plaats op donderdag 18 juni tussen 19.00-20.30 uur

 

 

Aanmeldformulier Voorjaarsvergadering | 18 juni 2020

Indien meerdere medewerkers van je brouwerij zich willen aanmelden, dan dient iedereen zich afzonderlijk aan te melden!