Voorjaarsvergadering | 18 juni 2020

Algemene Ledenvergadering CRAFT

Anticiperend op de noodwet waar de Ministerraad 3. april jl. mee heeft ingestemd organiseert CRAFT haar voorjaarsvergadering op donderdag 18 juni (19.00-20.30 uur) volledig digitaal. De noodwet maakt dit mogelijk, ook als de statuten dit niet faciliteren.

Samengevat bevat de noodwet het volgende:

Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:

  • de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
  • de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;

De noodwet is tijdelijk, en beoogt de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, te bestrijken.

Vergaderstukken
De agenda kan hieronder worden gedownload. De overige vergaderstukken zijn te downloaden in de bibliotheek in het besloten ledendeel (zie map CRAFT Ledenvergaderingen). Let op! Hiervoor moet je zijn ingelogd om Mijn CRAFT.

Agenda Voorjaarsvergadering 18 juni 2020

Bijlage 2 – Verslag Najaarsvergadering 2019

Bijlage 3a – Financieel resultaat 2019

Bijlage 3b – Verklaring Kascommissie CRAFT

Bijlage 4d – Rooster van Aftreden

Aanmelden 

De Algemene ledenvergadering is een besloten bijeenkomst waar alleen leden zich voor kunnen aanmelden. Leden die zich hebben aangemeld ontvangen in aanloop naar de vergadering een instructie en een link waarmee zij kunnen deelnemen aan de vergadering.

De vergadering vindt plaats op donderdag 18 juni tussen 19.00-20.30 uur

 

 

Aanmeldformulier Voorjaarsvergadering | 18 juni 2020

Indien meerdere medewerkers van je brouwerij zich willen aanmelden, dan dient iedereen zich afzonderlijk aan te melden!