Vanuit het Bestuur

Vanuit het bestuur
16 juli 2018 CRAFT

Naar aanleiding van een oproep in de voorjaarsvergadering van CRAFT meldde Vincent Gerritsen van Nevel Artisan Ales zich aan voor de vacature van bestuurslid CRAFT. Op basis van een nadere kennismaking heeft het bestuur laten weten heil te zien in zijn toetreding. In aanloop naar zijn voordracht op de najaarsvergadering, draait Vincent daarom nu alvast een paar bestuursvergaderingen mee. Vincent stelt zich graag aan de leden voor. 

Aspirant bestuurslid | Vincent Gerritsen

Ik ben Vincent Gerritsen (28) en mede-eigenaar van Nevel Artisan Ales, Nijmegen. Onze brouwerij (8HL, 700hL/jr productie, 150+ houten vaten) is een van de weinige brouwerijen in Nederland die zich volledig richt op gemengde gisting met een lokale, wilde huiscultuur. Ondanks dat wij in een niche opereren, onderschrijf ik de kracht van samenwerking en eenheid binnen onze branche. Door mijn actieve deelname aan onze branchevereniging hoop ik mij onder andere in te kunnen zetten:

  • voor betere kwaliteit, controle en waarborging van onze producten en productieprocessen;
  • om onze bedrijven sterker te maken op het gebied van wet- en regelgeving;
  • voor het stimuleren van samenwerking;
  • om onderzoek in de keten te realiseren.

Op termijn wil ik ook gaan kijken naar bijvoorbeeld duurzaamheid, energieterugwinning, afvalstromen en ARBO/RI&E/CAO-modellen voor onze branche.

Waar wil ik mij mee bezighouden?
Op 12 juni jl. nam ik voor het eerst deel aan een bestuursvergadering van CRAFT. Wat mij direct opviel was het aantal dossiers waar we ons als CRAFT actief mee bezighouden. Als ‘gewoon’ lid sta je niet altijd stil bij de veelvoud aan onderwerpen die, in het belang van onze leden en de branche, aandacht vragen. In die zin was er dan ook voldoende om uit te kiezen. Hieronder licht ik de dossiers toe waar ik mij de komende tijd als bestuurslid graag voor wil gaan inzetten.

GMP+/Hygiënecode
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor GMP+ certificering vanuit de branche. GMP+ certificering staat voor Good Manufacturing Practice en bevat richtlijnen die vooral door de vee-industrie (vlees/zuivel) en de veevoederindustrie wordt gebruikt. Aangezien veel van jullie bostel leveren aan boeren, is dit sinds twee jaar relevant vanwege onderstaande regel:

“Sinds 1 januari 2016 is het namelijk voor alle zuivelproducenten in Nederland verplicht om alleen nog diervoederproducten af te nemen van leveranciers die op de zogenaamde ‘witte lijst’ staan.” (Bron NZO

Enkele brouwers geven al aan dat hun boeren dergelijke certificering vereisen willen zij bostel af kunnen (blijven) nemen. Als CRAFT gaan we onderzoeken of het mogelijk is om deze te koppelen aan onze Hygiënecode, aangezien hier precedenten voor bestaan. Dit betekent dat je gemakkelijker een GMP+ certificering ontvangt, als je de Hygiënecode van CRAFT volgt. We gaan allereerst uitzoeken welke kosten hier (vanuit CRAFT) aan verbonden zijn en of dit betekent dat leden dit certificaat kosteloos kunnen verkrijgen. Dit heeft waarschijnlijk als consequentie dat we ook de Hygiënecode moeten herzien. Dat is alleen maar goed natuurlijk. Fer en ik zullen dat, onder advies, gaan oppakken.

Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp kun je contact met mij opnemen (zie contactgegevens hieronder).

Vervolgonderzoek Mycotoxinen
Jeroen Peters van Wageningen University Research heeft in de voorjaarsvergadering bij Kompaan zijn onderzoek aan leden van CRAFT toegelicht (zie zijn presentatie in de bibliotheek van CRAFT). Naar aanleiding hiervan bleek dat er interesse is om vanuit CRAFT te verkennen of we kunnen bijdragen aan een vervolgonderzoek. Niels Beekhuizen (Crooked Spider) en ondergetekende zijn voor een overleg aangeschoven in Wageningen om samen met Jeroen een voorstel voor een vervolgonderzoek uit te werken. Het voorstel ligt momenteel ter goedkeuring voor.

De kernvragen binnen het onderzoek zijn:

1. Kloppen de specificaties van de moutfabrikanten (als ze al aanwezig zijn) betreft de mycotoxine gehaltes?
2. Zorgt slechte opslag van gemoute granen en niet-gemoute granen voor een toename aan mycotoxines?
3. Bevatten donkere moutsoorten meer mycotoxines (deoxynivalenol en deoxynivalenol-3-glucose) vergeleken met lichte moutsoorten?
4. Bevatten biologische mouten meer mycotoxines t.o.v. niet-biologische mouten?

We zullen een aantal leden gaan benaderen om aan dit onderzoek deel te nemen door enkele samples van grondstoffen en manuren beschikbaar te stellen. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact met mij op (zie contactgegevens hieronder).

Model Algemene Voorwaarden
We zijn van mening dat uniforme branchevoorwaarden vanuit CRAFT meer professionaliteit uitstraalt en we hiermee sterker staan richting derden. Onder leiding van onze huisjurist Serge Hopstaken, zijn Garmt Haakma (De 7 Deugden), Arjan te Hoonte (De Arn) en ik hiermee aan de slag gegaan. We zijn momenteel bezig met een eerste conceptversie die we gaandeweg het traject ook voor feedback en input aan de leden voorleggen. In september ontvang je hierover een mail! Het doel is de eerste versie van het model in de najaarsvergadering van 11 oktober te presenteren. Ook voor vragen of suggesties over dit onderwerp kun je contact met mij opnemen. Maar ook is het mogelijk om hierover rechtstreeks met Serge Hopstaken over te corresponderen via info@hopconsulting.nl. Ook voor kosteloos eerstelijns juridisch advies kunnen leden overigens bij hem terecht, kijk hiervoor in het juridisch loket op onze website.

Ik ben een zeer groot voorstander van projectmatig werken en sta open voor ideeën vanuit de leden! Schroom daarom niet om me te bellen of te mailen met voorstellen, problemen en vragen: +31 6 20 909 181 of vincent@nevel.org

Vincent Gerritsen
Aspirant-bestuurslid CRAFT