Persbericht: Brouwers roepen staatssecretaris Van Rij ter verantwoording

Omdat staatssecretaris Van Rij de motie om de disproportionele accijnsverhoging voor onafhankelijke brouwerijen te voorkomen naast zich neerlegt, heeft CRAFT heeft vandaag onderstaand persbericht verstuurd.

NIJKERK, 17 maart 2023Het wetsvoorstel voor de herziening van alcoholaccijnzen stuit opnieuw op een toenemende weerstand bij de kleine brouwerijen. CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen, vindt het onacceptabel dat staatssecretaris Van Rij niets doet met een motie die door maar liefst 144 Kamerleden wordt gesteund.

Op 29 november 2021 is de wijziging van de Wet op de accijns in de Tweede Kamer besproken. De wetswijziging vloeit voort uit Europese wetgeving, maar heeft als onbedoeld effect dat kleine brouwerijen gemiddeld 20% meer accijns gaan betalen.

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. (35918)

Naar aanleiding van de voorgestelde wetswijziging hebben CDA, VVD en D66 een motie ingediend die moet voorkomen dat juist kleine brouwerijen disproportioneel worden geraakt. De motie is met maar liefst 144 van de 150 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. ”Ondanks dat we als branche zijn blijven vragen om duidelijkheid, hebben we van de staatssecretaris niets meer vernomen. In december bereikte ons wel het bericht dat de staatssecretaris de motie naast zich neerlegt. Op ons verzoek om dit besluit nader toe te lichten is ook geen reactie ontvangen,” aldus CRAFT voorzitter Jos Oostendorp.

CRAFT vindt dit onacceptabel. ”Dit doet geen recht aan de motie, de democratische beginselen en de vele kleine ondernemers die zich al lange tijd zorgen maken over de gevolgen van de wetswijziging voor hun bedrijfsvoering. Het heeft er alle schijn van dat de staatssecretaris de wet er ongewijzigd doorheen wil drukken,” licht Oostendorp verder toe. De tijd dringt omdat de wetgeving 1 januari 2024 al in werking treedt.

Een drietal vragen voor de staatssecretaris

CRAFT vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat de staatssecretaris alsnog antwoord geeft op de volgende drie vragen:

  1. Is de staatssecretaris op de hoogte van de cijfers die aantonen dat een gemiddelde kleine brouwerij aankijkt tegen een accijnsstijging van 20%?
  2. Is de staatssecretaris op de hoogte dat de branche oplossingen heeft aangedragen waarmee dit effect relatief eenvoudig en budgetneutraal kan worden gematigd?
  3. Beoordeelt de staatssecretaris een gemiddelde stijging van 20% als disproportioneel en zo ja, waarom heeft de staatssecretaris de oproep in de motie om met voorstellen te komen dan toch naast zich neergelegd?

CRAFT gaat ervan uit dat de staatssecretaris op deze vragen spoedig terugkomt, zowel richting de Tweede Kamer als de branche.