Waarom partner worden

Geassocieerde leden

CRAFT ziet de toetreding van professionals en bedrijven uit andere disciplines als een kans voor de vereniging en haar leden. Per 2019 heeft CRAFT hiertoe het geassocieerd lidmaatschap ingevoerd.

  • Factsheet Geassocieerd lidmaatschap (Nederlands)
  • Factsheet Associate membership (English)

Inhoud geassocieerd lidmaatschap

Door toeleveranciers en andere bedrijven uit de branche aan de vereniging te binden wordt nieuwe kennis ingebracht en kunnen activiteiten worden ontwikkeld. Zo ontstaat er een betere aansluiting tussen vraag uit de branche en aanbod uit de markt. Voor toeleveranciers is het geassocieerd lidmaatschap een mooie kans om toegang te krijgen tot de doelgroep. Maar het geassocieerd lidmaatschap biedt bedrijven meer:

  • Opname in de partnerlijst met doorklikmogelijkheid naar de eigen website;
  • Het voeren van het CRAFT logo met de toevoeging Geassocieerd Lid;
  • Het door één contactpersoon (tegen ledenvoorwaarden) deelnemen aan bijeenkomsten van CRAFT en toegang tot het openbare deel van ledenvergaderingen;
  • Mogelijkheid om ledenvoordeel te communiceren op de website van CRAFT, zie hier (exclusief voor geassocieerde leden);
  • Ontvangen van relevante marktinformatie;
  • Versterken van de inhoudelijke betrokkenheid door deelname aan commissies en werkgroepen;
  • Publiceren van eigen (informatieve) bijeenkomsten op de website van CRAFT;
  • Mogelijkheid om (tegen een financiële vergoeding) je product of dienst onder de aandacht van leden te brengen (zie sectie adverteren).

Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van geassocieerde leden.

Adverteren

CRAFT biedt exclusief aan haar partners de kans om hun product of dienst onder de aandacht van onze leden te brengen. Doe een aanvraag via dit formulier of neem contact op met Jitze Vellenga van het verenigingsbureau van CRAFT via 033-2473489.

ADVERTEREN KENMERKEN PRIJS
Logo op de homepage van CRAFT Logo is drie maanden zichtbaar op de homepage van CRAFT. € 250
Publiceren van een bericht op de website Aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan frequentie (maximaal 1 commercieel bericht per week op de website) en relevantie voor de achterban. € 350
Versturen van een mailing naar de leden Aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan frequentie (maximaal 1 commerciële mailing per kwartaal) en relevantie voor de achterban. € 550