Overname Uiltje door Swinkels

Overname Uiltje door Swinkels
29 april 2021 CRAFT

Gisteren werd bekend gemaakt dat Swinkels Family Brewers eigenaar is geworden van Uiltje Brewing Company. Voor branchevereniging CRAFT betekent dit dat het lidmaatschap van de brouwerij uit Haarlem niet voortgezet kan worden. De statuten van de vereniging stellen immers dat niet meer dan 25% van de aandelen van een CRAFT lid in handen van een niet-CRAFT lid mag zijn. Aangezien het hier gaat om een 100% aandelenoverdracht, is aan die voorwaarde niet voldaan.

Sinds november 2020 is Bart van Kleef onze voorzitter. Bart is werknemer van de Uiltje brouwerij, als hoofd van Marketing & Branding. En hoewel de overname voor hem in die positie ongetwijfeld veel zal betekenen, zal het voor zijn rol als voorzitter van CRAFT geen gevolgen hebben.

Bart heeft uitgesproken dat hij verder wil met zijn net aangegane termijn als voorzitter. De statuten van de vereniging bieden wat dat betreft ook de ruimte om dit te blijven doen. Als bestuur zijn we hier verheugd over. We zijn van mening dat zijn uitstekende geschiktheid als voorzitter van CRAFT onveranderd is, en we bevestigen unaniem onze steun en vertrouwen in Bart.

Geheel los van dit overnamenieuws is het bestuur al enige tijd bezig met een herziening van de criteria voor het lidmaatschap. Met name op het punt van de betekenis van het criterium ‘onafhankelijk’. Voor ons gaat dit meer over reële autonomie en authenticiteit, dan over het precieze antwoord op de vraag wie de aandelen in handen heeft. CRAFT is een brouwersvereniging waar het delen van kennis, professionalisering en innovatie in de breedst mogelijke zin voorop staat, en de criteria voor het lidmaatschap dienen dat doel te ondersteunen.

Voor eventuele vragen kunt u zich tot ons wenden via info@craftbrouwers.nl

Het bestuur van CRAFT