Over CRAFT

Sinds 2003 is CRAFT de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen in Nederland. We verenigen 157 brouwerijen en ondersteunen onze leden met de promotie en belangenbehartiging richting markt, media en politiek. Hierbij werken we nauw samen met Nederlandse Brouwers, een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen.

Als vereniging organiseren we verschillende bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse Dutch CRAFT Beer Conference welke bezocht wordt door zo’n 500 professionals uit de brouwerijwereld. Het stimuleren van kennisdeling en verdere professionalisering van de achterban staat hierbij centraal. Met de CRAFT Index volgen we nauwgezet de ontwikkelingen in de groeiende markt van craft bier.

Onze speerpunten zijn:

 • Het promoten van de onafhankelijke, traditionele en innovatieve cultuur van Nederlandse craft brouwerijen;
 • Het beschermen van onze branche en het bieden van een verenigde stem voor craft brouwerijen;
 • Kennis delen met brouwers en consumenten over de diversiteit, smaak en kwaliteit van bier;
 • Het bouwen van een collegiale gemeenschap van brouwers en bierliefhebbers;
 • Het ontwikkelen van relaties en samenwerkingen met partners en belanghebbenden uit onze branche;
 • Het uitdragen van ethische en juridische standaarden;
 • Het steunen en stimuleren van verantwoorde bierconsumptie.
Definitie CRAFT brouwer

De criteria om een CRAFT brouwerij te kunnen zijn liggen vast in de volgende definitie:

 • Onafhankelijk
  Minder dan 25% van de aandelen van de brouwerij is in het bezit, of staan onder de controle (of vertegenwoordigen een vergelijkbaar economisch belang) van een producent van alcoholische dranken die niet zelf een onafhankelijke brouwerij is.
 • Authentiek
  Brouwt (hoofd)bier op onverdunde basis en gebruikt geen mais, rijst of 
andere ingrediënten om kosten te reduceren (geen zgn. high gravity).
 • Eerlijk
  Is open over gebruikte ingrediënten en productielocatie.
 • Begrensd op volume
  Het maximum volume aan hectoliters ligt op één (1) miljoen per jaar.