Over CRAFT

CRAFT is de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen in Nederland. De vereniging is in 2003 opgericht onder de naam Klein Brouwerij Collectief. In 2016 werd de naam gewijzigd in CRAFT. We verenigen 195 brouwerijen, van groot (meer dan 25.000 hectoliter per jaar) tot klein (minder dan 50 hl per jaar).

We ondersteunen onze leden met activiteiten op het gebied van kennisdeling, belangenbehartiging en promotie.

Op Europees niveau onderhouden we contacten met gelijksoortige organisaties via Independent Brewers of Europe.

Kennisdeling

CRAFT gelooft dat het delen van kennis en het uitwisselen van informatie bijdraagt aan een gezondere en sterkere brouwerijsector in Nederland. Het leidt tot een kwalitatief beter en meer divers aanbod aan bier dat aantrekkelijk is voor de consument. Deze kennisdeling kan overigens ook met niet-leden plaatsvinden.

Via initiatieven als Themagroepen, CRAFT Colleges en de jaarlijkse Dutch CRAFT Beer Conference, welke bezocht wordt door zo’n 500 professionals uit de brouwerijwereld, stimuleren we verdere professionalisering van onze achterban.

Belangenbehartiging

Op het gebied van bier is veel te doen rond wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. CRAFT heeft in de loop van de jaren een sterke band opgebouwd met politiek en media. Zo kunnen we op effectieve wijze de belangen van onze leden voor het voetlicht brengen.

Waar nodig trekken we hierbij samen op met andere partijen, zoals bijvoorbeeld Nederlandse Brouwers, de andere branchevereniging voor brouwerijen in ons land. Met name in het dossier rond de wijzigingen in de accijnswetgeving hebben de activiteiten van CRAFT tot aanpassingen geleid die gunstig zijn voor onze branche.

Promotie

Door regelmatige uitingen in de media vestigen we de aandacht op het kleurrijke bierlandschap dat de leden van CRAFT gezamenlijk realiseren. Onze meest recente promotiecampagne, Op Zoek Naar Smaak, is een crossmediale productie. Hierin wordt door middel van een even fascinerende als hilarische zoektocht naar ‘het bier dat Rembrandt dronk’ het vakmanschap van CRAFT leden gedemonstreerd door een uniek bier te brouwen dat met beide benen in de lange Nederlands brouwtraditie staat, maar voldoet aan de smaak van vandaag.

Het CRAFT zegel stelt leden met eigen brouwketels in staat op bierverpakkingen uiting te geven aan het feit dat zij als CRAFT lid achter de waarden van de vereniging staan. Met de jaarlijkse CRAFT Index, een enquête onder leden waarvan we de resultaten via een persbericht naar buiten brengen, volgen we nauwgezet de ontwikkelingen in de groeiende biermarkt.

Speerpunten
 • Het promoten van de onafhankelijke, traditionele en innovatieve cultuur van Nederlandse bierbrouwerijen;
 • Het beschermen van onze branche en het bieden van een verenigde stem voor brouwerijen;
 • Kennis delen met brouwers en consumenten over de diversiteit, smaak en kwaliteit van bier;
 • Het bouwen van een collegiale gemeenschap van brouwers en bierliefhebbers;
 • Het ontwikkelen van relaties en samenwerkingen met partners en belanghebbenden uit onze branche;
 • Het uitdragen van ethische en juridische standaarden;
 • Het steunen en stimuleren van verantwoorde bierconsumptie.
Definitie CRAFT brouwer

Wat maakt een brouwerij tot een CRAFT brouwerij? De criteria voor een brouwerij om lid te kunnen worden van CRAFT zijn als volgt.

 • Onafhankelijk
  Minder dan 25% van de aandelen van de brouwerij is in het bezit, of staan onder de controle (of vertegenwoordigen een vergelijkbaar economisch belang) van een producent van alcoholische dranken die niet zelf een onafhankelijke brouwerij is.
 • Authentiek
  De brouwerij brouwt haar (hoofd)bier op onverdunde basis en gebruikt geen mais, rijst of andere ingrediënten om kosten te reduceren (geen zgn. “high gravity”).
 • Eerlijk
  De brouwerij communiceert open over gebruikte ingrediënten en productielocatie.
 • Begrensd op volume
  Het maximale productievolume van de brouwerij is één (1) miljoen hectoliter per jaar.