Voorjaarsvergadering 2020 – Nieuwe samenstelling verenigingsbestuur

Nu verenigingen door de coronacrisis geen fysieke Algemene Ledenvergadering meer kunnen houden heeft de overheid de normale bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek terzijde geschoven en een noodwet aangenomen die digitale alv’s mogelijk maakt. Als CRAFT hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt met als resultaat dat onze leden de ledenvergadering van 18 juni j.l. vanachter hun scherm konden volgen. Via de kennisbibliotheek kan de presentatie van de ALV worden teruggezien.

Aftreden Michel Ordeman en Sander van de Streek

Tijdens de ledenvergadering werd ook stilgestaan bij het aftreden van onze voorzitter Michel Ordeman en onze penningmeester Sander van de Streek. Michel heeft zich sinds 2013 ingezet voor CRAFT en Sander maakt sinds de professionaliseringsslag in 2015 onderdeel uit van het verenigingsbestuur. Tijdens hun bestuursperiode is er veel veranderd. Het meest zichtbare resultaat is misschien wel de jaarlijkse Dutch CRAFT Beer Conference, maar ook achter de schermen is er in deze periode heel veel gebeurd. We bedanken Michel en Sander voor hun betrokkenheid en de tijd en het enthousiasme die ze hebben gegeven aan CRAFT!

 

Benoeming Raymond van der Laan

Na het vertrek van Paul Brouwer als bestuurslid PR & Communicatie is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. Deze hebben we gevonden in de persoon van Raymond van der Laan. Hoewel Raymond geen eigen brouwerij bezit is hij al wel meer dan 30 jaar bezig met bier. Raymond bezoekt festivals in binnen- en buitenland en schrijft over bier, dit doet hij onder andere in de Volkskrant en op zijn eigen website bieraficionado.com. Het bestuur zag in Raymond dan ook een prima kandidaat om de portefeuille van Paul over te nemen. Sinds enige maanden draaide Raymond al als aspirant-bestuurslid mee in het bestuur, maar met de zijn benoeming in de ledenvergadering van 18 juni is zijn rol nu ook officieel beklonken. We wensen Raymond veel succes toe in zijn functie.

Lees hier meer over de overwegingen van Raymond.