Status Wetsvoorstel voor de herziening van de accijnzen

In de vergadering van de Commissie Financiën van 15 oktober jl. heeft een meerderheid van de fracties kritische vragen gesteld over het Wetsvoorstel voor de herziening van de accijnzen. Een wetsvoorstel dat onevenredig nadelig uitpakt voor kleine brouwerijen.

Op vrijdag 12 november jl. heeft staatssecretaris Vijlbrief in een nota gereageerd op de kritische vragen die de Commissie Financiën heeft gesteld. CRAFT maakt hieruit op dat staatssecretaris Vijlbrief het wetsvoorstel ongewijzigd wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Een keuze die volledig tegen het heersende sentiment ingaat zo getuigd ook de reactie van commissievoorzitter Judith Tielen van de VVD “gezien de reacties uit de commissie kan ik mij zomaar voorstellen dat dit geen hamerstuk is”. Om niks aan het toeval over te laten intensiveert CRAFT de lobby richting de Tweede Kamer.

Onjuiste informatie en foutieve aannames

CRAFT heeft de reactie van de staatssecretaris bestudeerd en constateert dat deze vol staat met onjuiste informatie en foutieve aannames. Met de nota van de staatssecretaris worden de leden van de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd met als doel het wetsvoorstel alsnog door de Tweede Kamer te krijgen. CRAFT heeft op de nota gedetailleerde feedback gegeven. Deze terugkoppeling is, voorzien van een brief, naar alle Kamerleden én de staatssecretaris en zijn ambtenaren gegaan. Zie de link hieronder om de stukken te downloaden.

DOWNLOAD REACTIE CRAFT

Politiek en media

Bij de politiek en de media blijven we duidelijk maken waar het om gaat: kleine brouwerijen worden met het wetsvoorstel onevenredig hard geraakt waardoor hun positie ten opzichte van de industriële brouwerijen verzwakt. We doen dit dus vooral via de media, o.a. bij RTV Utrecht en de Volkskrant en rechtstreekse communicatie met de politiek. De eerste uitnodiging voor een overleg met het beleidsteam van een Kamerlid is al ontvangen.

Standpunt CRAFT

CRAFT is niet tegen verandering. CRAFT is wel tegen oneerlijke verandering. CRAFT wil dat de herziening van de accijnswetgeving op een eerlijke manier wordt vormgegeven, die de positie van 900 kleine ondernemingen recht doet. Ons standpunt is dat een wijziging evenredig moet uitpakken voor grote en kleine brouwerijen, en bijdraagt aan de instandhouding en zelfs uitbreiding van het diverse bierlandschap dat Nederland rijk is.

CRAFT wil dat de volgende voorstellen uit het wetsvoorstel worden gehaald:

  1. Omzetten van het Platogehalte naar alcoholpercentage als grondslag voor het berekenen van de accijns;
  2. Afschaffen van de kortingsregeling voor kleine brouwerijen.

De Europese richtlijnen kunnen hiermee zonder problemen nog voor 31 december 2021 worden omgezet in nationale wetgeving. Hiermee creëren we tijd om een voorstel uit te werken dat zowel voldoet aan de wensen van de staatsecretaris én zorgt voor een breed draagvlak in de branche.