Statiegeld op blik – wanneer?

De situatie rond het invoeren van statiegeld op blik blijft onverminderd chaotisch. We geven graag een update van de stand van zaken, alsmede de positie van CRAFT in dit dossier.

In een van de laatste nieuwsbrieven aan onze leden hebben we aangegeven dat de datum voor invoering van statiegeld op blik door het Afvalfonds is uitgesteld van 31 december 2022 naar 1 april 2023. Daarbij hebben we ook vermeld dat de staatssecretaris hiervoor geen goedkeuring heeft gegeven.

Kort daarna is duidelijk geworden (nos.nl) dat het Afvalfonds, de staatssecretaris en de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) hier tegenover elkaar blijven staan. Als supermarkten, producenten en importeurs op 1 januari 2023 geen statiegeld heffen op blikjes kunnen ze een dwangsom tegemoet zien die kan oplopen tot zo’n 28 miljoen euro. Dat heeft de ILT laten weten. De 17 verantwoordelijke partijen (inclusief Afvalfonds zelf) hebben vier weken de tijd gekregen om te reageren op het voornemen om een dwangsom op te leggen.

Reactie Afvalfonds

De reactie van het Afvalfonds is als volgt: “Het Afvalfonds voert voor alle producenten en importeurs de UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) uit, ook die van blik. En is daarmee de verantwoordelijke organisatie ten aanzien van toezicht en handhaving. Het Afvalfonds zal vanuit die verantwoordelijkheid de regie voeren richting de ILT namens alle producenten en importeurs. Daarnaast is het Afvalfonds in gesprek met de Staatssecretaris over vervolgstappen.”
Meer op de site van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Dat de situatie er niet duidelijker op wordt blijkt wel uit een mailing van een van de leveranciers van blikjes. Deze partij heeft een mail uit laten gaan naar al haar klanten, waarbij ze aangeven dat ze uitgaan van 31 december 2022 als overgangsdatum, omdat dit de wettelijke datum is. Zij vraagt al hun klanten om artwork al uiterlijk eind juli 2022 aan te leveren, om iedereen op tijd van nieuwe blikken te kunnen voorzien.

Wat te doen

Wat te doen als bierbrouwer? Het Afvalfonds en de zestien aangesloten producenten die het betreft, adviseren om de datum van 1 april 2023 aan te houden. Het ministerie blijft bij 31 december 2022 en het lijkt erop dat blikleveranciers het zekere voor het onzekere nemen en ook 31 december 2022 hanteren. CRAFT leden behoren niet tot de 17 verantwoordelijke en grootste partijen (gemeten naar rato van voorkoming van zwerfafval, het doel van dit initiatief) die worden aangeschreven en een dwangsom opgelegd kunnen krijgen.

Iedereen met enig inzicht in logistiek, voorraden en doorlooptijden kan inzien dat de datum van 31 december 2022 inmiddels onhaalbaar is. Zelfs 1 april 2023 is een uitdaging. De site www.statiegeldnederland.nl heeft de meest actuele info, maar ook hier is de informatie (nog) steeds niet volledig. Het is daarom voor een bierbrouwer op dit moment volstrekt onduidelijk wat te doen, en hoe.

Positie CRAFT

Dat de staatssecretaris en de ILT vasthouden aan de datum van 31 december 2022 is op zich begrijpelijk (natuurlijk heeft dit veel te lang geduurd), maar tegelijk ook teleurstellend. Het zou de overheid sieren om nu ook begrip te tonen voor producenten en importeurs om deze complexe operatie tot een succes te maken. Op dit moment de ontstane situatie nog verder onder druk te zetten is niet de weg vooruit. Zeker niet als je bedenkt dat het eerste voorstel voor statiegeld op blik al uit 1991 stamt.

CRAFT heeft vanaf het moment dat de wet op statiegeld op blik er is aangegeven mee te willen werken aan een goed draaiend systeem. We hebben al veel input kunnen leveren, maar een duidelijke handleiding is er nog niet. We blijven boven op dit dossier zitten.

Van de laatste presentatie van het Afvalfonds zijn PDF bestanden beschikbaar in een Nederlandse en Engelse versie.