Kegs United

Met het oog op het verminderen van plastic in de markt door meer circulair samen te werken en kosten te verlagen, is Kegs United gestart. Dit duurzaamheidsinitiatief bestaat uit een huursysteem voor herbruikbare stalen bierfusten. Deze pool bestaat uit universele fusten met allemaal dezelfde koppeling, hetzelfde uiterlijk en hetzelfde statiegeld.

Kegs United wordt een besloten vennootschap zonder winstoogmerk. Een aantal belangrijke stappen is al gezet ter voorbereiding op de oprichting van de vennootschap, zoals een minimaal startvolume door toezegging van deelname van een aantal grote partijen, en een bank die de benodigde lening verstrekt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een subsidie verleend op basis van de bijdrage aan de circulariteit die dit initiatief levert.

Meedoen biedt voor brouwerijen de mogelijkheid om af te stappen van eenmalige fusten zonder zelf te hoeven investeren in een fustenpool. Omdat de fustenpool geen winstoogmerk heeft wordt het huurtarief zo laag mogelijk gehouden. Er wordt gerekend op een huurtarief van €0,90 per fust per maand.

Iedere brouwerij, klein of groot, kan meedoen aan Kegs United. Vanwege de belangrijke impuls die dit kan geven aan duurzaam ondernemen ondersteunt CRAFT dit initiatief van harte. CRAFT zal zitting nemen in de raad van commissarissen van de vennootschap om de belangen van onafhankelijke brouwerijen te vertegenwoordigen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen aan kegsunited@craftbrouwers.nl.