Hervulbare bierflesjes en fusten mogelijk voor alle brouwers

De bierbrouwerijen van Nederland zijn sinds jaar en dag koplopers bij het gebruik van hervulbare verpakkingen. Denk hier bij aan flesjes en fusten maar ook aan kratten en pallets. Door dezelfde verpakking zo vaak mogelijk opnieuw te gebruiken, wordt bespaard op vaak energie-intensieve recyclingprocessen. Op dit moment is bijna 95% van de bierflessen hervulbaar.

Met een inleverpercentage van vrijwel 100% van de verpakkingen, relatief korte retourritten en gemiddeld 20 hervullingen per fles en 100 hervullingen per fust, beschikken de brouwers over een van de meest duurzame verpakkingssystemen ter wereld. Eric Veldwiesch, duurzaamheidmanager bij Nederlandse Brouwers: “De brouwers behoren daarmee wereldwijd tot een van de koplopers op het gebied van hergebruik van consumentenverpakkingen.”

De afgelopen jaren heeft de sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt met de komst van vele honderden craftbrouwerijen. Tot nu hadden deze brouwerijen door de geringe omvang vaak niet de mogelijkheid om gebruik te maken van hervulbare flessen en fusten. Brancheverenigingen Nederlandse Brouwers en CRAFT hebben daarom gezamenlijk twee sectoroplossingen ontwikkeld. Beide projecten zijn mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de subsidie ‘Circulaire Ketenprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp: “Komende zomer worden zowel het ‘absorptiemodel’ voor glazen statiegeldflessen als de gezamenlijke fustenpool ‘Kegs United’ gelanceerd. Hierdoor wordt het ook voor craftbrouwerijen mogelijk om gebruik te maken van de meest duurzame verpakkingsopties binnen onze sector. Een belangrijke stap op weg naar het circulair worden van craftbrouwerijen.”

Het absorptiemodel voor statiegeldflessen

De Bruine Nederlandse Retourfles (BNR-fles) is al sinds de jaren ’80 de standaard voor statiegeldflessen voor bier. Jaarlijks zetten de grotere brouwerijen circa 1 miljard van deze flessen op de markt. Het maakt daarbij niet uit bij welke brouwerij de fles weer terugkomt en dus ook niet met welk bier de fles opnieuw wordt gevuld.

In dit absorptiemodel wordt het voor een craftbrouwerij ook mogelijk om gebruik te maken van deze fles, zonder zelf investeringen te hoeven doen in retour- en spoelfaciliteiten. De craftbrouwerij koopt de BNR-fles in bij de fabrikant, en brengt de fles op de markt. Wanneer de consument de fles weer inlevert, gaat de fles niet terug naar de craftbrouwerij maar naar een brouwerij die al een bestaande spoelfaciliteit heeft. Deze brouwerij gebruikt de fles vervolgens voor het volgende rondje.

Eric Veldwiesch: “Hierdoor maken we als sector slim gebruik van de al aanwezige capaciteit en optimaliseren we de duurzaamheid van het systeem. Naar verwachting kunnen hierdoor op jaarbasis tussen de 20 en 50 miljoen flessen meer worden hergebruikt dan nu het geval is.”

De licentiebeheerder van de BNR-fles, Nederlandse Brouwers, voert inmiddels de eerste gesprekken over deelname aan dit absorptiemodel met geïnteresseerde craftbrouwerijen.

Fustenpool ‘Kegs United’

Vanaf komende zomer kunnen craftbrouwerijen ook gebruik maken van een ander samenwerkingsinitiatief: een gezamenlijke fustenpool. Via een centraal aangestuurde non-profit organisatie worden zowel de hoeveelheid fusten als de tijd tussen verschillende afvullingen geoptimaliseerd. Kegs United-directeur Christiaan Hamminga: “Hierdoor zijn craftbrouwerijen niet langer aangewezen op eenmalige plastic fusten of een inefficiënte individuele fustenpool met een trage rotatietijd. De pool voorkomt onnodige investeringen in nieuwe spoelfaciliteiten door gebruik te maken van al bestaande capaciteit.”

De eerste vijftien brouwerijen gaan de komende zomer van start met dit initiatief. Wanneer dit een succes is, zal de pool opengesteld worden voor meer deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met CRAFT.