CRAFT nieuws in hopster #15

CRAFT is de brancheorganisatie die de onafhankelijke brouwerijen van Nederland verenigt. De activiteiten van de vereniging berusten op drie pijlers: kennisdeling, belangenbehartiging en promotie. Het grotere doel is de verdere professionalisering van de branche. Want dat draagt bij aan het verkrijgen, behouden én uitbreiden van een structurele plek in de markt voor de honderden ondernemingen die een brede variatie aan bier bieden. Zo blijven huidige en volgende generaties verzekerd van de rijkdom aan onafhankelijk gebrouwen Nederlands bier. Bestuurslid Raymond van der Laan licht enkele actuele onderwerpen toe.

Het accijnsdossier is een dik, maar nog lang niet gesloten boek. De voorgenomen wijzigingen op 1 januari as. betekenen voor brouwerijen die gevarieerd bier op de markt brengen een enorme stijging in de af te dragen accijnzen. Dat geldt niet alleen voor bieren in het hogere alcoholpercentage-segment, maar door de invoering van suikertaks zijn het ook de alcoholarme en -vrije bieren die fors meer accijns gaan opleveren voor de staat. CRAFT heeft op objectieve en heldere wijze aangetoond dat de voorgenomen wijziging tot een disproportionele lastenverzwaring gaat leiden, die bovenop de vele andere recente kostenverhogingen komt. CRAFT heeft een alternatief plan om de wijziging van het
accijnssysteem op redelijke en eerlijke wijze binnen de richtlijnen van de EU vorm te geven. Met een brief aan demissionair staatssecretaris Marnix van Rij op 7 augustus jl., waarin een verzoek om uitstel van de invoering wordt gedaan, zet CRAFT een volgende stap in dit lange traject. Wordt vervolgd.

De datum voor de Dutch CRAFT Beer Conference 2024 is bekend: 1 februari. De locatie is ook deze keer het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Het thema is deze keer ‘Back to Basic’, wat het belang van het verkennen van traditionele technieken en ingrediënten benadrukt. Tegelijkertijd wordt ook innovatie omarmd, om consistent bieren van hoge kwaliteit te kunnen produceren. Het thema sluit daarom goed aan bij de beweging naar meer professionaliteit. Early bird tickets zijn tot 1 oktober verkrijgbaar. De dag voorafgaand aan de conference wordt er een sociaal programma georganiseerd.

Na de zomer wordt ook het CRAFT College programma weer gestart. In deze serie van lezingen, verzorgd door deskundige uit het veld, kan het gaan over brouwtechnische onderwerpen maar ook over bijvoorbeeld marketing, duurzaamheid, verpakking, trends, historie, of wet- en regelgeving. Alles waar een professionele brouwer behoefte aan heeft dus. CRAFT Colleges zijn alleen voor leden toegankelijk, maar zo nu en dan wordt er een openbaar College georganiseerd. Bekijk ze op craftbrouwers.nl/craft-college!

Op dinsdag 11 juli jl. lanceerde CRAFT ‘The Money Game’. Een uniek initiatief om onze leden meer inzicht te geven in de financiële performance van hun bedrijf. Het doel is om financiële benchmarks voor de sector vast te stellen. Daaraan kunnen brouwerijen vervolgens afmeten hoe ze er voor staan ten opzichte van vergelijkbare brouwerijen.