CRAFT nieuws in Brouw! #19

De activiteiten van branchevereniging CRAFT, inmiddels 157 leden representerend, laten zich op hoofdlijnen indelen naar de gebieden kennisdeling, belangenbehartiging en promotie.

Om met die laatste te beginnen: onlangs ging CRAFT van start met een promotiecampagne die tot doel heeft om het vakmanschap van de Nederlandse brouwers onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. De campagne bestaat uit een documentaire in vier delen, en een speciaal ontworpen recept voor een bijzonder bier dat alle CRAFT leden kunnen maken om aan te haken bij de publiciteit rondom deze campagne.

Vertrekpunt in de documentaire is Rembrandt’s 17e eeuwse selfie ‘De verloren zoon in een herberg’, waarop hij met zijn vrouw Saskia vrolijk proost met een glas bier. De vraag welk bier dat was, en hoe dat vertaald kan worden naar een hedendaags bier, leidt tot een mooi verhaal dat met medewerking van tv-kok Perry de Man, een groep bierhistorici onder aanvoering van Roel Mulder en de brouwerijen Mommeriete, Jopen en Het Brouwdok verteld wordt. Het brouwrecept dat uit deze zoektocht rolde is exclusief ter beschikking gesteld aan de leden van CRAFT, die het bier onder de naam VROLIJK uitbrengen. Zie craftbrouwers.nl/smaak voor meer informatie.

Op het gebied van de belangenbehartiging is het niet zozeer vrolijkheid, maar verwarring wat de klok slaat. De invoering van statiegeld op blik is immers het toneel geweest van flinke onduidelijkheid rond de praktische invulling. Die is in de laatste informatiesessie van het Afvalfonds Verpakkingen op 28 juni j.l. voor een groot deel weggenomen, maar er blijven veel vragen over. Op 12 juli a.s. wordt er door het Afvalfonds een sessie ‘statiegeld voor beginners’ gehouden. Interessant voor elke brouwer, ook hen die nog niet met blik bezig zijn. Meer informatie via info@statiegeldnederland.nl.

De door het Afvalfonds voorgestelde vertraging met drie maanden (invoering op 1 april 2023 in plaats van 31 december 2022) is door de staatssecretaris niet geaccepteerd. Toch lijkt het Afvalfonds de datum van 1 april 2023 te willen vasthouden voor de invoering, daarbij de eventuele gevolgen van handhavingsmaatregelen voor lief nemend. Brouwerijen worden echter nu al actief door de overheid bevraagd over de status van de invoering van statiegeld op blik. Die kunnen op dit moment niets anders antwoorden dan dat er nog geen informatie beschikbaar is waarmee tot een praktische invulling kan worden overgegaan.

De positie van CRAFT in dit dossier is momenteel die van consultatiepartner voor het Afvalfonds. Ons doel is om dit verder uit te breiden naar het leveren van een actieve bijdrage aan een praktische handleiding. In deze handleiding moet het voor brouwerijen helder worden hoe het statiegeld op blik voor zowel binnenlandse verkoop als import en export geregeld is. CRAFT ondersteunt de invoering van statiegeld op blik in Nederland met een positieve houding en vertrouwt op een goede afloop, maar blijft de belangen van haar leden scherp in het oog houden.

Tot slot gaan in het kader van de kennisdeling de CRAFT Colleges na de zomer weer volop verder. In de afgelopen maanden hebben we zeer interessante sessies gehad met onderwerpen als HACCP, brouwmateriaal en bierexport (waarbij ook het onderwerp rondom statiegeld een prominente rol speelt). We geloven dat deze bijeenkomsten een belangrijke rol spelen bij het verder professionaliseren van onze bedrijfstak.