CRAFT nieuws in Brouw! #18

Terwijl het dossier rond de accijnswijziging nog volop actueel is, ontwikkelt ook het volgende zich in hoog tempo. Vanaf 1 januari 2023 wordt er 15 cent statiegeld op blikjes geheven, en de vraag hoe dit precies geïmplementeerd gaat worden is nog niet beantwoord. Wel is duidelijk dat in tegenstelling tot het eerdere standpunt, supermarkten bereid zijn om blikjes in te nemen. Maar hoe de hele keten er nu in alle details uit komt te zien is nog niet bekend. CRAFT volgt via o.a. deelname aan overleg met het Afvalfonds Verpakkingen de ontwikkelingen op de voet. Daarbij legt CRAFT de nadruk op de dringende noodzaak van een praktische handleiding.

In de situatie rond de accijnswijziging zit beweging. Op 23 maart j.l. heeft CRAFT een gesprek gehad met het Ministerie van Financiën. Hierin heeft CRAFT duidelijk gemaakt dat de voorgestelde wijziging disproportioneel uitpakt voor de kleinere brouwerijen in Nederland. Op basis van data die door de leden is aangedragen konden de argumenten cijfermatig worden onderbouwd. Ook heeft CRAFT gepleit voor een verhoging van het kortingstarief voor kleine brouwerijen. Beide standpunten vonden gehoor bij het ministerie. Half april wordt de reactie van het ministerie verwacht, waarna het gesprek met CRAFT wordt vervolgd. Staatssecretaris Marnix van Rij is daarbij het aanspreekpunt.

In februari introduceerden we het CRAFT zegel, dat leden met eigen brouwketels mogen voeren op de verpakkingen van haar bieren. Dit zegel laat zien dat het bier door een CRAFT lid is gebouwen, en dat het de waarden van CRAFT uitdraagt. CRAFT brouwers maken eerlijk, authentiek bier. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in volledige transparantie over de gebruikte ingrediënten en productielocatie, en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen. We hebben er bewust voor gekozen om het geen kwaliteitszegel te laten zijn; CRAFT is geen keuringsorganisatie. We hopen dat het zegel voor consumenten tot herkenning zal leiden en ze helpt bij het maken van een bewuste keuze.

We kijken uit naar de komende Dutch CRAFT Beer Conference in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op 10 mei a.s. kunnen we elkaar na ruim twee jaar weer ‘live’ ontmoeten op dit evenement, om te genieten van het uiterst boeiende en inspirerende programma dat de organisatie heeft weten samen te stellen. Het thema van deze zesde editie is GOOD TO GREAT. Vrij vertaald voor onze branche: hoe transformeer je van een goede brouwerij(-huurder) naar een geweldige brouwerij(-huurder)? Op de conferentie wordt een grote variatie aan sprekers, onderwerpen en netwerkmogelijkheden geboden waarmee de bezoeker zelf invulling aan de dag kan geven. Nieuw is het sociaal programma dat daags voor het evenement, op 9 mei dus, plaatsvindt in Utrecht. Het programma bestaat uit een proeverij bij De Leckere, een stadswandeling door het centrum van Utrecht en een afsluitend diner bij Taplokaal Gist. Aanmelden kan via craftbrouwers.nl/evenementen.