CRAFT nieuws in Brouw! #15

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 22 juni j.l. is het bestuur van CRAFT in een nieuwe samenstelling. Jos Oostendorp volgde de in mei afgetreden Bart van Kleef op als voorzitter en Koen Overeem trad aan als bestuurslid met de portefeuille Kennis en Innovatie. Jos introduceerden we al in de vorige CRAFT update in dit magazine, toen hij nog beoogd bestuurslid Kennis en Innovatie was. Koen is oprichter/eigenaar van en brouwer bij de Amersfoortse brouwerij Rock City. Nog even voor de volledigheid: Dyann van Alderen (herkozen als secretaris), Bernd Beersma (penningmeester) en Raymond van der Laan (PR en Communicatie) completeren het bestuur.

Ook werden op de ALV enkele beoogde veranderingen in de organisatie besproken. CRAFT wil een vereniging zijn waar zowel warme brouwers als huurbrouwers zich welkom voelen, en open staat voor iedereen die werkt aan het brouwen en vermarkten van bieren van hoge kwaliteit. CRAFT richt zich echter uitdrukkelijk op de brouwers met eigen ketels. Onze activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, kennisdeling, inkoopvoordelen etc. zullen hier primair de focus op leggen. In de ledenvergadering is een wijziging in de vormen van lidmaatschap voorgesteld, zodat we dit duidelijk benadrukken. Onder enkele voorwaarden is dit voorstel ook aangenomen; nadat aan die voorwaarden is voldaan en de statuten gewijzigd zijn zal CRAFT een lidmaatschapsvorm kennen voor leden met een eigen brouwinstallatie, en een vorm voor leden zonder.

Een andere voorgestelde wijziging betrof de criteria waaronder een brouwerij zich kan aanmelden als lid bij CRAFT. Die criteria (craftbrouwers.nl/organisatie/definitie) hebben betrekking op de aspecten onafhankelijk, authentiek, eerlijk en volume. Ook hier heeft het bestuur een voorstel gedaan tot een wijziging in deze criteria, om de sterk veranderende wereld om ons heen te reflecteren. Moderne criteria dragen bij aan het zo goed mogelijk realiseren van de doelen van CRAFT, door de weg te openen voor brouwerijen die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het delen van kennis en ervaring, en de slagkracht van de vereniging.

Omdat de lidmaatschapscriteria in belangrijke mate het DNA van een vereniging weerspiegelen is het van belang dat deze breed gedragen worden en herkenbaar zijn, zowel binnen als buiten de vereniging. Daarin voldoet het voorstel nog niet, en daarom heeft de ALV het bestuur gevraagd het nader uit te werken. We willen dit zo snel mogelijk na de zomervakantie doen.

Ondertussen is het CRAFT College programma van start gegaan. We ambiëren een mooi gevarieerd programma, wat zo veel mogelijk aspecten van het brouwersvak raakt. De komende sessies zijn:

  • Je bier vermarkten, door Marco Philipsen (Mitra)
  • Yeast sourcing, propagation and differentiation, door Jan Lemmens en Stephen Grigg (Kromme Haring)
  • Duurzaamheid in de brouwerij, door Jan-Paul Rutten (Gulpener)
  • Raw ale, door Linda van Loon (Eik & Tid uit Noorwegen)
  • Hop, de eerste bierrevolutie in Nederland, door Leendert Alberts (historicus)

CRAFT College is voor leden beschikbaar; meer informatie over het bijwonen van deze sessies is te vinden op craftbrouwers.nl/craft-college.