CRAFT nieuws in Brouw! #13

CRAFT, de branchevereniging voor de onafhankelijke brouwerijen van Nederland, maakt op dit moment een verandering door. Toen in 2003 de voorloper van CRAFT, het Klein Brouwerij Collectief (KBC), werd opgericht zag de wereld er anders uit dan nu. Het ging in die tijd vooral om het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie in een sfeer die, zeker met een hedendaagse bril bezien, als ‘pionieren’ kan worden bestempeld. Met de verandering naar CRAFT in 2016 werd het creëren van een gemeenschap van brouwers naar vooral Amerikaans voorbeeld alleen maar sterker, wat sterk tot uiting kwam in het jaarlijkse Dutch CRAFT Beer Conference evenement.

Anno 2021 is de constatering dat het ledenbestand van CRAFT (zo’n 20% van de Nederlandse brouwerijen, warm en huur, is aangesloten) een zeer divers bestand is. Van pannetje op het fornuis tot 50.000 hl per jaar, van startende huurder tot gelouterde brouwer, van hyperlokaal tot intercontinentaal. Dat maakt het dus ook direct tot een complexe taak om er voor al die leden te zijn, om de verwachting van een branchevereniging voor eenieder waar te maken. Met een netwerkborrel alleen ben je er niet, de inclusieve bitterballen ten spijt.

Met dit vraagstuk is het bestuur vanaf het begin van 2020 aan de slag gegaan. Sinds kort weer tot vier personen aangevuld met de komst van de nieuwe voorzitter Bart van Kleef, is het pad naar CRAFT 2.0 ingeslagen. Hierbij gaat het vooral om de vraag hoe we de meeste toevoegde waarde kunnen leveren voor onze leden, zowel de bestaande als de toekomstige. Want groei in het aantal leden is en blijft een ambitie.

Reclamecode Alcoholvrij

In samenwerking met Nederlandse Brouwers heeft een aantal CRAFT-leden gewerkt aan de totstandkoming van een Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier. Deze code is te vinden op de website reclamecode.nl (zoek op ‘alcoholvrij’).

Hygiënecode

Als brouwerij ben je verplicht de huidige hygiënecode, gedeponeerd in 2014, paraat te hebben én daaraan te voldoen. Ook brouwerijhuurders dienen zich hieraan te conformeren. CRAFT heeft in samenwerking met Constant Keinemans van BrouwTechniek inmiddels een herziene versie ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende autoriteiten. Implementatie van deze versie wordt binnenkort verwacht.

Support your local brewery

Een ‘hart onder de riem’ actie om consumenten op te roepen toch vooral hun bier bij de lokale brouwerijen te betrekken, dat is de campagne Support your local brewery. CRAFT heeft tienduizenden stickers laten maken om te verspreiden via de (online) bieraankopen. De gelijknamige pagina op craftbrouwers.nl bevat een lijst met creatieve commerciële initiatieven van CRAFT leden.

Minimum Unit Pricing

CRAFT is benaderd door het RIVM met een verzoek tot het doen van interviews rond het onderwerp Minimum Unit Pricing. In samenwerking met het Trimbos instituut doet het RIVM onderzoek voor alcoholbeleid, en heeft daartoe gesproken met een afgevaardigde van het CRAFT bestuur en enkele leden.

DCBC 2021

De Dutch CRAFT Beer Conference zal in 2021 online plaatsvinden, en wel op 21 april. Voor deze editie, de vijfde inmiddels, wordt momenteel hard gewerkt aan een inspirerend programma met (inter)nationale sprekers over uiteenlopende onderwerpen. We hopen in 2022 het lustrum alsnog feestelijk te kunnen vieren met een fysiek evenement, onder het motto Celebrate Craft!