Coronacrisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Eerder hebben we bericht dat we als CRAFT in gesprek zijn met de douane over het treffen van een regeling m.b.t. het betalen van accijns. In dit kader kunnen we nu de volgende regelingen communiceren.

 

Door de coronacrisis kunnen veel brouwerijen tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De douane gaat brouwerijen die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Deze lichten we hieronder toe.

Wettelijke termijnen
  • De douane zorgt voor maatwerk voor brouwerijen die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • De douane adviseert brouwerijen om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houden wij rekening met de omstandigheden.
  • De douane beschouwt het niet voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.
Vergunningen
  • De Douane zorgt voor maatwerk voor brouwerijen die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft jouw brouwerij de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoekt de douane om zelf uitstel van behandeling aan te vragen. In het EU Trader Portal doet je dat via de knop ‘Aanpassingen en termijn voorstellen’. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) doet je dat via de knop ‘Verzoek om aanpassing’.
  • Op het terrein van accijns zorgt de douane voor maatwerk voor brouwerijen die niet kunnen voldoen aan de denatureringseisen voor alcohol die is bestemd voor medische desinfectiemiddelen.
Uitstel van betaling
  • De douane verleent brouwerijen  op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.
  • Voor de accijns/verbruiksbelasting moet je op de normale manier aangifte doen. Kun je het af te dragen bedrag niet, of niet volledig betalen? Dan hoef je nog geen uitstel te vragen. Vraag om uitstel van betaling als u de naheffingsaanslag krijgt.
  • Wil je uitstel van betaling? Stuur dan een mail naar de ontvanger van Douane Amsterdam: douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.
Boetes
  • De douane gaat coulant om met brouwerijen die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de douane geen boete op.
Wil je een beroep doen op 1 of meer van deze maatregelen?

Dan kun je contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in jouw regio. De douane zal de situatie van elke brouwerij afzonderlijk beoordelen, en kunnen hiervoor vragen om nadere informatie. Jouw brouwerij zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. De douane werkt samen met jouw brouwerij aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.