Brief aan ministerie van Economische Zaken

Hierbij informeren we jullie graag over de brief die CRAFT, samen met enkele partners, op 9 april jl. heeft verstuurd naar het ministerie van Economische Zaken. Met de brief wil CRAFT brouwerijen op de lijst met SBI-codes krijgen die aanspraak kunnen maken op de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

 

Den Haag, 9 april 2020

Betreft: Signaleren ontbrekende SBI-codes in noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

Geachte heer Wiebes,

De overheid heeft in verband met het coronavirus het besluit genomen om alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland te sluiten tot en met in ieder geval 28 april. Producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken hebben er alle begrip voor dat dit besluit is genomen.

De horecasector wordt zeer hard getroffen door deze sluiting. Echter, deze maatregel heeft ook zeer grote effecten op toeleveranciers van de horeca, zoals producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken. Deze ondernemingen worden direct geraakt door bovengenoemd besluit, maar evengoed ook door het opschorten van alle evenementen (waaronder het houden van wijnproeverijen, food- en bierfestivals) en het beperkte winkeltoegang-beleid bij hun afnemers. Dit alles leidt tot aanzienlijke omzetdalingen bij desbetreffende ondernemingen.

Meerdere, vaak kleine, drankenproducenten hebben als gevolg van het besluit hun omzet met meer dan 70% zien dalen. Voor kleine brouwerijen, waaronder een aantal regionale familiebrouwerijen, zijn voor meer dan 70% van hun omzet van de horeca afhankelijk, sommigen zelfs voor meer dan 90%. Meerdere producenten van gedistilleerde dranken hebben méér dan 70% van hun reguliere omzet verloren; enkelen zelfs meer dan 80% van hun omzet.

Op 7 april heeft het kabinet aangekondigd dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is aangevuld met een aantal sectoren, waaronder toeleveranciers van de eet- en drinkgelegenheden. Zo vallen drankengroothandels

inmiddels onder de regeling. Echter, net als groothandels leveren ook drankenproducenten direct of indirect aan eet- en drinksgelegenheden, met als gevolg grote omzetverliezen.

Helaas signaleren onderstaande brancheorganisaties dat op dit moment ondernemingen die vallen onder SBI-codes 1105 (vervaardiging van bier), 1101 (vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen), 1102 (wijn maken) en 0121 (teelt druiven) niet in aanmerking komen voor deze noodmaatregel, terwijl zij gezien de sluiting van eet- en drinkgelegenheden hard getroffen worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken om uw begrip om de SBI-codes van deze ondernemingen toe te voegen aan de lijst van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor TOGS.

Uiteraard zijn wij bereid om een nadere toelichting te geven indien gewenst.

Met vriendelijke groeten,