Alcohol en reclame

Onlangs zijn door de Tweede Kamer twee moties ingediend (32793-718 over “een algeheel verbod instellen op reclame voor alcohol” en 32793-729 over “in kaart brengen of en hoe alcoholmarketing verboden kan worden via wetgeving”) die het maken van reclame voor alcohol aan banden willen leggen. Motie 718 is afgewezen, motie 729 is aangenomen. De uitvoering hiervan wordt aan een volgend kabinet overgelaten, en dus is het op dit moment niet te zeggen wat dit concreet betekent voor onze leden en bredere achterban.

Verantwoord genieten

Als branchevereniging voor de onafhankelijke bierbrouwerijen in Nederland onderstreept CRAFT het belang van een verantwoorde alcoholconsumptie. De onafhankelijke bierbrouwerijen staan voor een rijk en gevarieerd bierlandschap voor de consument, maar zij hebben daarbij ook oog voor de negatieve gevolgen van onverantwoord en/of overmatig alcoholgebruik. Het bier van onze leden is er om van te genieten, maar het kennen en erkennen van grenzen hoort daarbij.

CRAFT erkent dat het nemen van maatregelen om onverantwoord alcoholgebruik tegen te gaan nodig is. Tegelijkertijd meent CRAFT dat dit dient te gebeuren op basis van juiste en volledige informatie, en als logisch uitvloeisel van een bredere aanpak waaraan een gedegen analyse ten grondslag ligt. Een en ander dient in samenspraak met alle betrokken sectoren (brouwers, retail, horeca, politiek, betrokken instanties etc.) en met inachtneming van alle mogelijke effecten (maatschappelijk, economisch, juridisch etc.) te gebeuren.

Brede aanpak

CRAFT constateert dat het aan dergelijke bredere aanpak ontbreekt. Op dit moment zijn de enige concrete afspraken die zijn gemaakt, vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. In 2018 hebben diverse partijen dit langlopende akkoord ondertekend en met succesvolle resultaten in de praktijk gebracht. CRAFT steunt dit akkoord, en ook de doelstellingen en afspraken van de organisatie STIVA die zich inzet voor verantwoorde alcoholconsumptie en dito reclame.

CRAFT is geen voorstander van het indienen van moties zonder dat er met CRAFT, of met de brouwsector in het algemeen, is gesproken. CRAFT is wel voorstander van een inhoudelijke, constructieve dialoog tussen brouwsector, overheid en maatschappelijke instanties om zo effectief mogelijk onverantwoord en/of overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Graag doen we dat zonder daarbij nog meer schade toe te brengen aan de brouwsector dan in de afgelopen jaren al is gedaan. Breed gedragen oplossingen genieten de voorkeur boven eenzijdig opgelegde wetgeving.