Actuele situatie wetsvoorstel accijnzen

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de bieraccijns is in gewijzigde vorm op 7 december jl. door de Tweede Kamer aangenomen. In dit voorstel blijft de kortingsregeling voor kleine brouwerijen gehandhaafd, en is de ingangsdatum van de omzetting van Plato naar ABV een jaar opgeschoven (van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024). Het wetsvoorstel zal naar verwachting eind januari in de Eerste Kamer behandeld worden.

De lobby van CRAFT heeft o.a. geleid tot een aangenomen motie van Kamerlid Van Dijk (CDA), waarin wordt geëist dat de omzetting van Plato naar ABV voor kleine brouwerijen niet disproportioneel mag uitpakken. De staatssecretaris gaat hierover in gesprek met CRAFT.

De strijd is dus nog niet gestreden. De komende twee jaar zal CRAFT zich volop blijven inzetten voor een eerlijker accijnsregeling in Nederland. Dat gebeurt dus aan tafel bij de staatssecretaris, maar ook op andere plekken. Dankzij onze krachtige lobby van de afgelopen maanden hebben we in korte tijd een sterk netwerk opgebouwd binnen de politiek, media en onze afnemers.