Aankondiging aftreden Jos Oostendorp als voorzitter van CRAFT

Onderstaande aankondiging is namens onze voorzitter Jos Oostendorp naar alle leden van CRAFT verstuurd.


Beste leden,

Via deze weg wil ik bekendmaken dat ik tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni aftreed als voorzitter van CRAFT en niet herkiesbaar ben. De afgelopen acht jaar heb ik mij met veel plezier en energie ingezet voor onze vereniging. In deze jaren hebben we als vereniging grote stappen gezet en daar kijk ik met een trots en voldaan gevoel op terug.

Van commissielid naar voorzitter

In 2016 werd ik lid van de Commissie Kennis & Innovatie van CRAFT. Eén van de activiteiten van deze commissie was de organisatie van de allereerste Dutch Craft Beer Conference in Amersfoort in 2017, waarvan kort geleden alweer de achtste editie in Den Bosch plaatsvond! Eind 2020 begon ik als ad interim bestuurslid van CRAFT met de portefeuille Kennis & Innovatie. Dat was van korte duur want begin 2021 werd ik gevraagd om de functie van voorzitter van onze vereniging te vervullen. Mijn benoeming vond plaats in de Algemene Ledenvergadering van juni 2021.

Een groeiende vereniging

Zowel brouwerijen, brouwerijhuurders als partners weten hun weg naar onze vereniging steeds beter te vinden met groeiende ledenaantallen tot gevolg. Voor het eerst naderen we het aantal van 200 leden die onder leiding staan van een goed ingewerkt bestuur met ieder een eigen portefeuille: Yu Mey Kwee als secretaris, Bernd Beersma als penningmeester en de drijvende kracht achter de conferences, Raymond van der Laan voor PR & Communicatie, Koen Overeem voor Kennis & Innovatie en ondergetekende als voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door onze verenigingsmanager Jitze Vellenga die verantwoordelijk is voor de aansturing van de dagelijkse operatie van onze vereniging.

Professionalisering

Belangenbehartiging, kennisoverdracht en promotie zijn de drie belangrijkste pijlers waar het bestuur zich sterk voor maakt. In de professionaliseringsslag van CRAFT hebben we grote stappen gezet en in de toekomst zullen we grote stappen blijven zetten. Sla de nieuwsbrieven er nog maar eens op na om te zien hoeveel onderwerpen en dossiers jaarlijks de revue passeren. En dat gaat in de toekomst niet veranderen.

We zijn bij de overheid, media en belangenorganisaties inmiddels goed in beeld. Er worden nieuwe stappen gezet op het gebied van samenwerking in Europa en in de onlangs opgerichte commissie duurzaamheid (onder leiding van Dennis Stevens). Ook zoeken we leden voor een nieuwe commissie Verantwoord Alcoholgebruik, een thema dat steeds belangrijker wordt. Onder al deze activiteiten en voornemens ligt een gezonde financiële basis.

Veranderende omstandigheden

De marktomstandigheden veranderen en dit roept bij veel leden vragen op over de bedrijfscontinuïteit. Hoe kan ik mijn brouwerij op verantwoorde wijze blijven voortzetten? Wat gaat er allemaal veranderen op het gebied van wet- en regelgeving? Blijft ondernemen in de biersector wel leuk? Daar waar mogelijk willen we onze leden ook op deze vraagstukken gaan ondersteunen. Genoeg uitdagingen dus voor de toekomst.

Tot slot

Na acht jaar actief te zijn geweest voor CRAFT, waarvan 3 jaar als voorzitter, draag ik graag en met veel vertrouwen het stokje over aan mijn opvolger. Bier leeft, CRAFT leeft en samen onafhankelijk krijgt met het groeiende ledenaantal steeds meer vorm en inhoud. Samen moeten we zorgen voor een sterke toekomstbestendige branche. Voor ondernemers én bierdrinkers. En laten we naast alle uitdagingen die we hebben niet vergeten dat bier al duizenden jaren voor verbinding en veel mooie geluksmomenten zorgt. Daar zal niets aan veranderen. Laten we die mooie kant van bier vooral met elkaar blijven benadrukken!

Procedure

Het is aan het bestuur en jullie als leden om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. In juni word ik 62 jaar, een mooie leeftijd om me vol in nieuwe (bier)avonturen te storten. Maar tot die tijd ben ik natuurlijk gewoon jullie voorzitter en blijf ik me volop inzetten voor onze vereniging. En als het nodig en gewenst is, blijf ik tot het eind van het jaar beschikbaar voor een zorgvuldige overdracht en afronding van mijn werkzaamheden.

Via de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de verdere procedure voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Hartelijke groet,

Jos Oostendorp
Voorzitter CRAFT