Love beer; love water!

Love beer; love water!
27 november 2018 CRAFT

We hebben allemaal zoet water nodig om te overleven, dus moeten we dat goed beschermen. Het Living Planet Report laat echter zien dat het aantal dieren dat in zoetwater leeft met 83% is afgenomen. Ons zoete water in rivieren, meren en moerassen wordt beschermd onder de Europese regelgeving, maar beleidsmakers willen deze wetten verzwakken. We moeten er samen voor zorgen dat dit niet gebeurt! Teken je de petitie ook?

Publieksconsultatie

De Europese Commissie heeft een publieksconsultatie georganiseerd om Europese burgers de kans te geven om te bepalen of de wet (de Kaderrichtlijn Water) nog voldoet. WWF heeft samen met een aantal andere Europese natuurorganisaties (EEB, Birdlife International, Wetlands International, Anglers Alliance) als doel zoveel mogelijk stemmen voor een positieve uitslag van de Europese publieksconsultatie te behalen. Want ons Europese water heeft bescherming nodig! Gebruik jouw invloed en laat weten hoe waardevol schone rivieren, meren en moerassen zijn.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water moet er voor zorgen dat al het oppervlakte- en grondwater in Europa uiterlijk in 2027 op orde is. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van leefgebied voor vele soorten, het realiseren van vrijstromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling.

Zorgwekkend

Hoewel slechts 40% van de Europese wateren gezond is, nemen de verschillende Europese landen geen serieuze actie om de status van de wateren te verbeteren. Met name in Nederland, Duitsland en België, landen met een hoge bevolkingsdichtheid en intensieve landbouw, is de staat van de meren en rivieren zorgwekkend. We leggen waterrijke gebieden al eeuwenlang droog voor landbouw, industrie en bewoning. De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling en leefgebieden voor vissen en vogels zijn afgenomen. Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit.

Laat van je horen!

En als de wet wordt afgezwakt, wordt dit alleen nog maar erger. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Laat de Europese Commissie nu weten dat we sterke wetgeving nodig hebben voor onze wateren!