Word lid

Lidmaatschap

Brouwerijen 
Nog geen lid van CRAFT, maar wel een onafhankelijke brouwerij van craft bier? Lees hier de 10 voordelen van ons lidmaatschap of klik op aanmelden en vul het formulier in om je brouwerij direct aan te melden als lid. De criteria waar je als brouwerij aan moet voldoen zijn hier te vinden en de verenigingsstatuten van CRAFT zijn hier na te lezen. In artikel 7 van de statuten zijn ook de bepalingen voor het opzeggen van het lidmaatschap te vinden.

De contributie voor het lidmaatschap wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de jaarproductie van de brouwerij. Voor de vaststelling van de contributie dient, overeenkomstig het besluit van de ALV, ieder lid jaarlijks het aantal geproduceerde hectoliters aan het secretariaat van CRAFT door te geven van het voorgaande kalenderjaar.

NiveauVerkoopvolumeContributie (excl. btw)*
1tot 50 hectoliter€ 275,-
250-250 hectoliter€ 350,-
3250-500 hectoliter€ 450,-
4500-1.000 hectoliter€ 550,-
51.000-2.500hectoliter€ 700,-
62.500-5.000 hectoliter€ 850,-
75.000-10.000 hectoliter€ 1.000,-
810.000-25.000 hectoliter€ 1.250,-
925.000 hectoliter of meer€ 1.500,-

* Indien er een lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten wordt er een kwartaalkorting toegekend die in het laatste kwartaal oploopt totv 75%.

Individuele brouwer of toeleverancier
Naast brouwerijen kunnen ook individuele brouwers en toeleveranciers lid worden van onze vereniging. Deze leden noemen we begunstigers en geassocieerde leden. Het begunstigerslidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Begunstigers hebben het recht door de vereniging georganiseerde activiteiten en evenementen bij te wonen en daaraan deel te nemen. Begunstigers hebben ook toegang tot de ledenvergadering maar geen stemrecht. Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van begunstigers. Voor meer informatie of aanmelden nemen individuele brouwers contact op met het verenigingsbureau via info@craftbrouwers.nl of 033-2473489.

Het geassocieerd lidmaatschap is een lidmaatschapsvorm waarmee leveranciers zich duurzaam aan de vereniging kunnen verbinden. Kijk voor meer info op deze pagina of klik op word partner.

LidmaatschapKenmerkenContributie (excl. btw)
Begunstiger- Individuele brouwer
- Toegang tot bijeenkomsten en ledenvergaderingen (geen stemrecht)
- Toegang tot besloten ledendeel
- Toegang tot forum
- Juridische helpdesk
- Korting op producten en diensten van toeleveranciers
- Aanmelden via info@craftbrouwers.nl
€ 275,-
Geassocieerd- Voor toeleverancier van producten en diensten
- Toegang tot de doelgroep
- Opname in leveranciersoverzicht
- Het voeren van het CRAFT logo met de toevoeging “Geassocieerd lid”;
- Tegen ledenvoorwaarden deelnemen aan bijeenkomsten
- Ontvangen van relevante marktinformatie;
- Publiceren van bijeenkomsten op de website van CRAFT;
- Mogelijkheid om (tegen een financiële vergoeding) je product of dienst onder de aandacht van leden te brengen
€ 550,-