Inkoopcollectief

CRAFT voert momenteel een pilot uit voor het oprichten van een Collectieve Inkooporganisatie. Binnenkort wordt hiertoe gestart met het collectief inkopen van energie en verpakkingsmateriaal. Afhankelijk van het succes bekijken we of we meer producten en diensten collectief via CRAFT gaan aanbieden.

Gezamenlijke inkoop met hoge kortingen tot gevolg, werkt het beste met een zo groot mogelijk deelnemersaantal. Om die reden is het van belang zo veel mogelijk brouwerijen weten te motiveren deel te nemen aan de gezamenlijke inkoopacties. De komende tijd zal de energie en aandacht daarom vooral uitgaan naar het informeren van leden. Na deze informatiefase bestaat de mogelijkheid voor leden zich aan te sluiten bij een of meerdere inkoopacties.

Collectieve inkoop van energie

Het doel van dit project is het verzorgen van collectieve inkoop voor de energiebehoefte van de individuele leden van onze branchevereniging. Het project is gericht op het reduceren van de totale kosten voor Energie en aanverwante diensten met een langdurig effect.

De inschrijving voor de deelname aan de collectieve inkoop geschiedt volgens een deelnameformulier welke vanaf 12 oktober 2017 aan de leden beschikbaar wordt gesteld.

Collectieve inkoop van verpakkingsmateriaal

Nadere informatie volgt