Leden

Brouwerijen

Nog geen lid van CRAFT, maar wel een onafhankelijke brouwerij van craft bier? Lees hier de tien voordelen van ons lidmaatschap of klik op aanmelden en vul het formulier in om je brouwerij direct aan te melden als lid. De criteria voor het CRAFT lidmaatschap zijn hier te vinden.

De contributie voor het lidmaatschap wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de jaarproductie van de brouwerij. Voor de vaststelling van de contributie dient, overeenkomstig het besluit van de ALV, ieder lid jaarlijks het aantal geproduceerde hectoliters aan het secretariaat van CRAFT door te geven van het voorgaande kalenderjaar.

NIVEAU VERKOOPVOLUME CONTRIBUTIE (EXCL. BTW)
1 t/m 49 hectoliter € 275
2 50 t/m 249 hectoliter € 350
3 250 t/m 499 hectoliter € 450
4 500 t/m 999 hectoliter € 550
5 1.000 t/m 2.499 hectoliter € 700
6 2.500 t/m 4.999 hectoliter € 850
7 5.000 t/m 9.999 hectoliter € 1.000
8 10.000 t/m 24.999 hectoliter € 1.250
9 25.000 hectoliter of meer € 1.500

Indien er een lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten wordt er een kwartaalkorting toegekend die in het laatste kwartaal oploopt tot 75%

Partners

Naast brouwerijen kunnen ook toeleveranciers en brouwerijen die niet aan de CRAFT lidmaatschapscriteria voldoen lid worden van onze vereniging. Voor deze CRAFT partners is het geassocieerd lidmaatschap in het leven geroepen.

  • Contributie bedraagt € 550 per jaar (excl. BTW)
  • Bedoeld voor toeleverancier van producten en diensten, en brouwerijen die niet aan de CRAFT lidmaatschapscriteria voldoen
  • Geeft toegang tot tot de doelgroep
  • Opname in partneroverzicht
  • Het voeren van het CRAFT logo met de toevoeging “Geassocieerd lid”
  • Tegen ledenvoorwaarden deelnemen aan bijeenkomsten
  • Ontvangen van relevante marktinformatie
  • Publiceren van bijeenkomsten op de website van CRAFT
  • Mogelijkheid om (tegen een financiële vergoeding) een product of dienst onder de aandacht van leden te brengen

Kijk voor meer informatie op deze pagina.