Partners

Geassocieerde leden

CRAFT ziet in de toetreding van professionals en bedrijven uit andere disciplines als een kans voor de vereniging en haar leden. Per 2019 heeft CRAFT hiertoe het geassocieerd lidmaatschap ingevoerd.

Factsheet Geassocieerd lidmaatschap (download Nederlandse versie)
Factsheet Associate Membership (download English version)

Inhoud geassocieerd lidmaatschap
Door toeleveranciers aan de vereniging te binden kunnen nieuwe kennis en activiteiten worden ontwikkeld en ontstaat er een betere aansluiting van vraag uit de branche en aanbod uit de markt. Voor toeleveranciers is het geassocieerd lidmaatschap een mooie kans om toegang te krijgen tot de doelgroep. Maar het geassocieerd lidmaatschap biedt bedrijven meer:

  • Opname in een (voor leden doorzoekbare) leverancierslijst met doorklikmogelijkheid naar de eigen website;
  • Het voeren van het CRAFT logo met de toevoeging Geassocieerd lid;
  • Het door één contactpersoon (tegen ledenvoorwaarden) deelnemen aan bijeenkomsten van CRAFT en toegang tot het openbare deel van ledenvergaderingen;
  • Mogelijkheid om ledenvoordeel te communiceren op de website van CRAFT, zie hier (exclusief voor geassocieerde leden);
  • Ontvangen van relevante marktinformatie;
  • Versterken van de inhoudelijke betrokkenheid door deelname aan commissies en werkgroepen;
  • Publiceren van eigen (informatieve) bijeenkomsten op de website van CRAFT;
  • Mogelijkheid om (tegen een financiële vergoeding) je product of dienst onder de aandacht van leden te brengen (zie pagina adverteren).

Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van geassocieerde leden. Kijk voor meer informatie in artikel 4, 5 en 8 van de versenigingsstatuten (link volgt binnenkort).

Adverteren
CRAFT biedt geassocieerde leden ook de kans om hun product of dienst onder de aandacht van onze leden te brengen. Kijk hiervoor op deze pagina of neem direct contact op met Jitze Vellenga via +31 (0)33-2473489