CRAFT-Index 2016

CRAFT-Index 2016
12 april 2017 Paul Brouwer

CRAFT-Index 2016

De CRAFT-index is het jaarlijkse onderzoek van CRAFT naar de Nederlandse biermarkt. Aan de hand van de vragenlijst onder de leden, krijgen we inzicht in de impact van CRAFT-brouwers op de Nederlandse biermarkt. De resultaten worden geanalyseerd in verhouding tot de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Brouwers. ( http://www.nederlandsebrouwers.nl/site/assets/files/1225/bierconsumptiecijfers_2016.pdf )

Resultaten van de CRAFT-Index 2016

De CRAFT-index is voor het eerst uitgevoerd in januari 2017 en heeft betrekking op de resultaten van 2014, 2015 en 2016. In 2016 telde de vereniging 175 leden en is de vragenlijst door 99 leden ingevuld (Response van 58%). De steekproef is beoordeeld als representatief, aangezien de verkoopresultaten van de niet-respondenten, bekend zijn bij CRAFT. Ieder lid van CRAFT is namelijk op basis van zijn verkoopvolume in 2015 ingedeeld in een contributieschaal.

Ontwikkeling ledenaantal

Het ledenaantal van CRAFT is de afgelopen jaren fors gestegen. Zo groeide het aantal leden tussen 2014 en 2016 van 105 naar 175 leden. Dit is in lijn met de sterke groei van het totaal aantal brouwerijen in Nederland. Zo telde Nederland op 20 januari 2017 maar liefst 436 brouwerijen. Hiervan zijn 175 lid van CRAFT, 10 lid bij de Nederlandse Brouwers en 251 brouwerijen zijn niet verenigd.

Type brouwerijen

Van de 175 leden in 2016, beschikken 116 brouwerijen over ‘eigen ketels’ en zijn 59 brouwerijen ‘huurbrouwers’. 24 leden hebben aangegeven een ‘Brewpub’ te zijn: een brouwerij dat voornamelijk brouwt voor verkoop en consumptie in de eigen horeca gelegenheid.

De afzet van CRAFT-brouwers op de Nederlandse biermarkt

De afzet van CRAFT-leden is sinds 2014 fors gegroeid: van 45.874 (hl) in 2014, 83.551 (hl) in 2015 naar 128.710 (hl) in 2016. Een opeenvolgende groei van 82% en 54% per jaar. In 2016 was het marktaandeel van CRAFT 1,1% van de totale markt (bier consumptiecijfers Nederland 2016).

De groei van CRAFT-bier t.o.v. pils is in lijn met de groei van ‘speciaal bier’. Speciaal bier is gedefinieerd als al het bier dat anders is dan pils, biermix en alcohol arm- vrij bier. Uit onderzoek van de Nederlandse brouwers is het marktaandeel van speciaal bier gegroeid van 7,9% in 2014 naar 9,4% in 2016. Het volume aan speciaal bier heeft een opeenvolgende groei gemaakt van 8,2% en 14,2% per jaar.

Van de totale afzet in Nederland was 1,1% van CRAFT-brouwers, 84% van alle andere Nederlandse brouwers en 15% geïmporteerd bier. Het is niet bekend hoe de verhoudingen per type bier zijn van het geïmporteerde bier (bier consumptiecijfers Nederland 2016).

Verkoopvolume per type brouwerij

De afzet van de CRAFT-leden is voor alle type brouwerijen de afgelopen jaren gestegen. Een CRAFT-lid kan de activiteiten van alle drie de verschillende brouwerijen ontplooien.

Het gemiddelde verkoopvolume van leden met eigen ketels die bier onder hun eigen merk verkopen is gestegen van 540 (hl) in 2014 naar 698 (hl) in 2015 en 849 (hl) in 2016.

Voor huurbrouwers is het gemiddelde verkoopvolume gestegen van 170 (hl) in 2014, naar 205 (hl) in 2015 en 283 (hl) in 2016.

Contractbrouwerijen – brouwerijen die bieren brouwen in eigen ketels voor merken van derden – verkochten gemiddeld 281 (hl) in 2014, 541 (hl) in 2015 en 661 (hl) in 2016.

‘Onsite verkoop’

De verkoop van CRAFT-leden in een eigen horeca-gelegenheid of winkel is gestegen van 8382 (hl) in 2014, naar 13144 (hl) in 2015 tot 17.925 (hl) in 2016.

Export

De verkoop van CRAFT-leden naar het buitenland is gestegen van 669 (hl) in 2014, naar 1168 (hl) in 2015 tot 5015 (hl) in 2016. Een jaarlijkse groei van 75 en 329%.

Download