CRAFT roept Van Rij ter verantwoording

CRAFT vindt het onacceptabel dat staatsecretaris Van Rij niets doet met de motie die door maar liefst 144 Kamerleden wordt gesteund.

Op 29 november 2021 is de wijziging van de Wet op de accijns in de Tweede Kamer besproken. De wetswijziging vloeit voort uit Europese wetgeving, maar heeft als onbedoeld effect dat kleine brouwerijen gemiddeld 20% meer accijns gaan betalen. In 2021 hebben we hier als branchevereniging succesvol aandacht voor gevraagd. Maar de opvolging is ronduit teleurstellend. Daarom komen we opnieuw in actie.

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. (35918)

Naar aanleiding van de voorgestelde wetswijziging hebben CDA, VVD en D66 een motie ingediend die moet voorkomen dat juist kleine brouwerijen disproportioneel worden geraakt. De motie is met maar liefst 144 van de 150 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Ondanks dat we als branche zijn blijven vragen om duidelijkheid, hebben we van de staatssecretaris helemaal niets meer vernomen. In december bereikte ons wel het bericht dat de staatssecretaris de motie naast zich neerlegt. Op ons verzoek om dit besluit nader toe te lichten is ook geen reactie ontvangen.

Als branchevereniging vinden wij dit onacceptabel. Dit doet geen recht aan de motie, de democratische beginselen en de vele kleine ondernemers die zich al lange tijd zorgen maken over de gevolgen van de wetswijziging voor hun bedrijfsvoering. Het heeft er alle schijn van dat de staatssecretaris de wet er ongewijzigd doorheen wil drukken.  De tijd dringt omdat de staatssecretaris de wet al per 1 januari 2024 wil invoeren.

Een drietal vragen voor de staatssecretaris

CRAFT vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat de staatsecretaris alsnog antwoord geeft op de volgende drie vragen:

  1. Is de staatssecretaris op de hoogte van de cijfers die aantonen dat een gemiddelde kleine brouwerij aankijkt tegen een accijnsstijging van 20%?
  2. Is de staatssecretaris op de hoogte dat de branche oplossingen heeft aangedragen waarmee dit effect relatief eenvoudig en budgetneutraal kan worden gematigd?
  3. Beoordeelt de staatssecretaris een gemiddelde stijging van 20% als disproportioneel en zo ja, waarom heeft de staatssecretaris de oproep in de motie om met voorstellen te komen dan toch naast zich neergelegd?

CRAFT gaat er vanuit dat de staatssecretaris op deze vragen spoedig terugkomt, zowel richting de Tweede Kamer als de branche.

 

DOWNLOAD HIER HET ACCIJNSMANIFEST

DOWNLOAD HIER DE CAMPAGNEBANNER