Accijnsverhoging

STRIJD MEE! ZEG NEE!

Een nieuw wetsvoorstel voor de herziening van alcoholaccijnzen zal rampzalig uitpakken voor de kleinere Nederlandse bierbrouwerijen. CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen, is een landelijke actie begonnen tegen het wetsvoorstel. Strijd mee en teken de online petitie!

WAT VERANDERT ER?

Staatssecretaris Vijlbrief (D66) heeft op 28 september jl. het wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor deze wijziging is een beoogde budget neutrale vereenvoudiging van de werkwijze bij de Douane. In de wetswijziging staan twee voorstellen die grote gevolgen hebben voor de kleine bierbrouwerijen (productie tot 200.000 hectoliter per jaar). Ten eerste wordt de basis voor de berekening van de accijnzen gewijzigd van graden Plato naar procenten alcohol in het bier. Ten tweede komt het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen te vervallen.

Van graden Plato naar procenten alcohol lijkt slechts een technische wijziging, maar dit heeft grote impact. Niet alleen betekent het extra administratieve rompslomp en wijzigingen in de bedrijfsvoering. Maar het leidt ook tot een verhoging van de accijnzen omdat de huidige indeling in vier accijnstarieven wordt vervangen door één tarief dat direct gekoppeld is aan het alcoholpercentage.

Opgeteld bij de afschaffing van het verlaagde tarief leidt dit tot enorme verhogingen. Een recent onafhankelijk onderzoek toont aan dat craftbrouwerijen een accijnsstijging van 25% tegemoet gaan zien. Deze verhoging gaat onherroepelijk effect hebben op de prijzen in horeca en retail.

Het Ministerie van Financiën beschouwt dit als een budgettair neutrale maatregel. Maar dat is misschien alleen op macroniveau het geval. De kleine brouwerijen, die een grote variatie aan bieren maken in allerlei sterktes, gaan fors meer betalen. De bijdrage aan de totale bierproductie is dan beperkt, maar met bijna 900 kleine brouwerijen wordt het overgrote deel van de branche hard geraakt. Het zal leiden tot verschraling van het aanbod en zelfs tot faillissementen. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog duidelijk merkbaar in onze branche, en ook in onze horeca. Dit nieuwe wetsvoorstel geeft een flinke trap na.

WAT DOET CRAFT HIERAAN?

CRAFT is de actie Strijd Mee, Zeg Nee! gestart om haar standpunt duidelijk te maken richting politiek, brouwerijen, horeca en consument. Wij vertegenwoordigen een substantieel aantal ondernemingen, en indirect hun werknemers, toeleveranciers en klanten. Het gaat om duizenden arbeidsplaatsen die geraakt worden door deze ‘oplossing’ voor een niet bestaand probleem. Onze actie is erop gericht onze argumenten helder voor het voetlicht te brengen. Wij vertrouwen op het gezonde verstand in de Tweede Kamer om dit onzalige voorstel af te keuren.

WAT KAN JIJ DOEN?

Teken de online petitie en roep ook anderen op dit te doen zodat iedereen kan laten zien dat we tegen dit wetsvoorstel zijn! Tevens zijn er diverse materialen beschikbaar waarmee je kunt helpen onze actie onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Elke inzet van jullie om deze actie onder de aandacht te brengen helpt!

Je vragen, tips, opmerkingen en andere informatie zijn als altijd welkom op info@craftbrouwers.nl.

OVER CRAFT

CRAFT is de branchevereniging van onafhankelijke brouwers in Nederland. De vereniging ondersteunt de meer dan 150 aangesloten brouwerijen met promotie en belangenbehartiging richting markt, media en politiek. Daarnaast organiseert de vereniging diverse bijeenkomsten waaronder de jaarlijkse Dutch Craft Beer Conference.